Връщане към ПРОЕКТИ

Проект “Еразъм +” – “Дигитални методи в преподаването на чужди езици”

ПРОГ РАМА „ЕРАЗЪМ +“

ПРОЕКТ ЗА МОБИЛНОСТ  НА УЧИЛИЩНИЯ ПЕРСОНАЛ

„ДИГИТАЛНИ МЕТОДИ В ПРЕПОДАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“

2019 – 1 – BG 01  – KA 101 – 061880
           

БЕНЕФИЦИЕНТ: ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. КЪРДЖАЛИ

Начало : 01.06.2019г.

Край: 30.05.2021г.

Обща стойност: 20 055 Евро

Проектът “Дигитални методи в преподаването на чужди езици ” поставя цели, свързани с ускоряване на положителните промени в модернизация на преподаването и въвеждане на иновациите в ЕГ “Христо Ботев” град Кърджали. Водени от идеята за повишаване на качеството на образованието и доближаването му до европейските стандарти и потребността от специалисти с базови , ключови компетентности и „умения на бъдещето“, свързани с умението да се учим в бързо променящата се технологична и дигитализираща се работна среда, както и от желанието да предостави на учителския персонал възможности за участие в европейски квалификации, ръководството на училището кандидатства за финансиране по програмата за мобилност.

Дейностите в рамките на проекта – от юни 2019 до май 2021 г. – предвиждат 7 мобилности на учители от Езикова гимназия “Христо Ботев”. С участието в проекта училището желае да осигури на своите учители адекватни на техните изисквания курсове за квалификация, в които те да усъвършенстват своите езикови умение и да придобият нови знания за използването на дигиталните методи в чуждоезиковото обучение. По този начин училището подготвя учители- лидери, които да са добре обучени методически и професионално за прилагане на новите европейски технологии на преподаване и обучение и да мултиплицират придобития от тях опит. В рамките на проекта е предвидено преподаватели по чужди езици – английски, немски – да вземат участие в квалификационни дейности в Страни от ЕС.  Тематично курсовете са насочени към прилагане на нови методи на преподаване на чужд език, използването на ИТ технологии и Интернет ресурси в часовете по чужди езици, придобиване на нови знания по езика, свързани с професионалното образование, придобиване на нови знания по странознание, история и култура.  След завръщането си, учителите променят учебно-възпитателния процес в училище, като го правят по-интересен, достъпен и по-качествен за всички ученици, изучаващи чужд език. Чрез прилагане на нови ИКТ технологии в учебния процес и нови методи за организация на работата в учебните часове училището отговаря на предизвикателствата на новото динамично време като издига нивото на предоставяното

образование и да го доближава до европейските стандарти.

Участници в мобилности:

  1. Нигяр Наим – главен учител по немски език

Участие в квалификационен курс:  “ 2 wöchige Auffrischungskurs: Methoden und Sprache”    

18.08.2019 – 31.08.2019г. в град  Регенсбург, Германия;

  1. Снежана Христова – старши учител по английски език

Участие в квалификационен курс „Teaching English with Technology (TECH)”

29.09.2019 –  12.10.2019г.  в  град  Брайтън, Англия;

  1. Радка Попгеоргиева – заместник директор и учител по немски език

Участие в квалификационен курс: „ Deutschlehrerkurs / Deutsch als Fremdsprache Deutsch lernen, Wien erleben”

29.09.2019 –  12.10.2019г.  в  град  Виена, Австрия;

4. Таня Маровска  – старши  учител по английски език

Участие в квалификационен курс на английски език „Educational Apps and Audiovisuals  in the Classroom”           

13.10.2019  – 26.10.2019 в град Дъблин, Ирландия;

5. Мая Петкова  – учител по английски език

Участие в квалификационен курс на английски език „Educational Apps and Audiovisuals  in the Classroom”           

13.10.2019  – 26.10.2019 в град Дъблин, Ирландия;


Презентации:

Презентация 1
Презентация 2
Презентация 3
Презентация 4

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/proekti/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%8a%d0%bc-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82/