Връщане към ПРОЕКТИ

ПРОЕКТ “ЕРАЗЪМ +” „Европейска мисия “Образование“

 

                         ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ +”

                             ПРОЕКТ ЗА МОБИЛНОСТ

                           НА УЧИЛИЩНИЯ ПЕРСОНАЛ

               „ЕВРОПЕЙСКА МИСИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“

                          2018-1-BG01-KA101-047448

 

 

 

 

 

 


 

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“

КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ КД 1

„МОБИЛНОСТ НА УЧИЛИЩНИЯ ПЕРСОНАЛ

ПРОЕКТ „ЕВРОПЕЙСКА МИСИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“

2018-1-BG01-KA101-047448

БЕНЕФИЦИЕНТ: ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. КЪРДЖАЛИ              

Начало на проекта: 01.07.2018г.

Край на проекта: 30.06.2019г.

На 27.06.2019г. от 14:00 часа в Актовата зала на Езикова гимназия „Христо Ботев“ гр. Кърджали се проведе Областна конференция за споделяне на добри практики, отчитане и разпространение на дейностите по проект  „Европейска мисия „Образование“ за Мобилност на училищния персонал по програма „Еразъм +“. Събитието бе заключителна инициатива по проекта, чието изпълнение завършва на 30.06.2019г. На конференцията като гости  присъстваха: г-н Гроздан Колев – Началник на РУО- Кърджали, г-жа Йоана Ташева – експерт по чуждоезиково обучение в РУО – Кърджали, директори на училища от област Кърджали и учители по чужди езици от училища в региона. В непринудена обстановка 8 учители по чужди езици от ЕГ „Христо Ботев“, участници в проекта,  представиха чрез презентации своите впечатления от посетените от тях квалификационни курсове в държави от ЕС – Германия, Англия, Испания, Италия и споделиха с колегите си придобития от тях опит. Чрез своите изказвания те насърчиха участниците в конференцията да се включват активно в подобни проекти за квалификация на педагогически специалисти.

Осъществяването на проекта  даде  възможност на педагогически специалисти от ЕГ “Христо Ботев” гр. Кърджали да  придобият нови знания и да надградят умения, свързани с тяхната педагогическа практика. Повишавайки своята квалификация, учителите-участници в курсовете,  реализираха цели, свързани както с тяхното индивидуално развитие,  така и с развитието на училището като институция, отговаряйки и на нуждите на училищната общност. Посещавайки езикови курсове в чужбина преподавателите по чужд език осъвремениха стила си на работа и обогатиха познанията си по чужди езици. Особено важни за тях  бяха  обменът на международен опит и получаването на нови знания и умения за общуване на чужд език на място в чуждоезикова среда. Те  имаха възможност да споделят опит и с колеги от други европейски страни, с които нямат възможност да се  срещнат в България и  да създадат нови контакти с колеги от други страни от ЕС и Америка.

 


Ден на Програма „Еразъм +“ в Езикова гимназия „Христо Ботев“

Представяне на проект „Европейска мисия Образование“

На 12 и 13 октомври 2018 г. Европейската комисия организира инициативата „Дни на Еразъм“ (Erasmus Days), с която да отбележи огромното положително въздействие на Програма „Еразъм+“ едновременно във всички държави по света, легитимни за участие в нея. Целта на събитието е да представи европейските ценности, ползите от образователната мобилност, положителното въздействие на проектните резултати и значението на Програма „Еразъм+“ , така че  те да бъдат видни и достъпни за други участници с цел формиране на политики в съответните сфери на развитие.

В унисон с тази инициатива, на 12 октомври, в Езикова гимназия „Христо Ботев“ Кърджали също бе отбелязан „Ден на Еразъм +“ . От началото на месец юли 2018 година училището работи по проект за мобилност на педагогически специалисти „Европейска мисия Образование“, в рамките на който  през лятната ваканция на учениците 8 учители  от гимназията – преподаватели по чужд език, осъществиха мобилност и в рамките на  Европейския съюз и взеха участие в квалификационни дейности в  Англия, Германия, Испания  и Италия.

В проведената  в рамките на инициативата информационна среща те разказаха  пред други свои колеги за участията си  в квалификационни курсове и за придобития от тях нов опит. Споделяйки личните си пр

еживявания всеки един от тях  представи  информация  и  за нови методи и технологии на преподаване.Посещавайки езикови курсове в чужда страна те са  обогатили познанията си по чужди езици и са  придобили нови знания и умения за общуване в чуждоезикова среда.

Придобили са  нови знания, свързани с културата, традициите и образователните методи в европейските страни, посетени от тях. Много важна за тях е била и  предоставената им възможност да споделят опит със свои колеги от Европа. Според всички участници в мобилностите това е повишило тяхната лична мотивация за самоусъвършенстване, за да могат да отговорят  на предизвикателствата на дигиталното време, прилагайки нови методи на преподаване, близки до тези в европейското образование.

 

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/proekti/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%8a%d0%bc/