Връщане към УЧИЛИЩЕТО

Колектив

ДиректорДаниела Павлова
тел.: 0361/62817
e-mail: gpche.kj@abv.bg
Заместник-директор УДПетър Димитров
Заместник-директор АСДИван Димов
Педагогически съветникСнежана Кузманова
ПсихологГалина Запартова
Главен счетоводителТатяна Гиздарскател.: 0361/62816
Завеждащ личен съставДияна Делчевател.: 0361/62817
Технически секретарЕлена Петровател.: 0361/62817
КасиерЗлатка Ивановател.: 0361/62816
ДомакинГюлай Наим
БиблиотекарГаля Младенова

Български език и литература

Емилия Владева-Бонева

Магдалина Маринова

Маргарита Маргаритова

Надежда Карагьозова

Нели Яръмбойкова

Рада Ангелова

Николина Мавродиева


Английски език

Динко Георгиев

Антония Борисова

Дора Тодорова

Елван Осман

Мая Петкова

Ралица Симитчиева

Петя Илиевска

Снежана Христова

Таня Маровска

Хюля Чобан

Юлия Станкова


Немски език

Ваня Костова

Галина Недялкова

Савина Русева

Гергана Инджова

Нигяр Наим

Радка Попгеоргиева

Несрин Салиф

Райна Запрянова

Анна Димитрова

Мила Георгиева

Френски език

Нурай Садулов

Станислава Д. Иванова


Математика и Информационни технологии

Керка Милушева

Маргарита Стамова

Мария Митрева

Диана Дойчева

Милена Кьосева

Роман Христозов

Елена Петкова

Петър Димитров

Ангел Димитров


История и цивилизация

Диана Георгиева

Павлина Чавдарова

География и икономика

Анета Танкова

Роза Димитрова

Философски цикъл

Миглена Карагьозова

Марина Димова


Биология и Химия

Елена Константинова

Здравка Дунгова

Иванка Янкулова

Нефие Садула


Физика и астрономия

Катя Славова


Музика

Мария Белева


Изобразително изкуство

Ширин ХаджиеваФизическо възпитание и спорт

Величко Карабоюков

Веселин Вълчев

Иван Кръстев

Мария Темелкова

Марияна Благойевич


Помощен персонал

Митад Ферад

Христо Демирев

Семра Юсеин

Юксел Мюмюн

Сабрие Мустафа

Селвер Шериф

Сурия Юмер

Нериман Мехмед

Шазие Мюмюн

Шазие Ибрям

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/uchilishteto/kolektiv/