Връщане към УЧИЛИЩЕТО

Колектив

 

ДиректорДаниела Павлова
тел.: 0361/62817
e-mail: gpche.kj@abv.bg
Заместник-директор УДРадка Попгеоргиева
Заместник-директор УДПетър Димитров
Заместник-директор АДИван Димов
Педагогически съветникСнежана Кузманова
ПсихологМюжгян Фейзи
Главен счетоводителТатяна Гиздарскател.: 0361/62816
Завеждащ личен съставДияна Делчевател.: 0361/62817
Технически секретарЕлена Петровател.: 0361/62817
Касиер-домакинЗлатка Ивановател.: 0361/62816
БиблиотекарГаля Младенова

Български език и литература

Емилия Владева

Магдалина Маринова

Маргарита Маргаритова

Надежда Карагьозова

Нели Яръмбойкова

Нешка Мечтанова

Рада Ангелова

Росица Калайджиева


Английски език

Антоанета Кидикова

Антония Борисова

Динко Георгиев

Елван Осман

Мая Петкова

Мила Кулова

Петя Илиевска

Снежана Христова

Таня Маровска

Хюля Чобан

Юлия Станкова


Немски език

Ваня Костова

Галина Недялкова

Диана Янева

Хайрие Кьорова

Мариана Аврамова

Гергана Георгиева

Нигяр Наим

Радка Попгеоргиева

Несрин Салиф

Райна Запрянова


Френски език

Нурай Садулов

Станислава Д. Иванова


Математика и Информационни технологии

Елена Петрова-Стоянова

Керка Милушева

Маргарита Стамова

Мария Митрева

Миглена Николова

Милена Кьосева

Бирол Садула

Елена Тагарова

Петър Димитров

Ангел Димитров


История и цивилизация

Диана Георгиева

Павлина Чавдарова

Мирослав Кукев

География и икономика

Катерина Дикмева

Роза Димитрова

Философски цикъл

Ангел Митрев

Марина Димова


Биология и Химия

Елена Константинова

Здравка Дунгова

Иванка Янкулова

Нефие Садула


Физика и астрономия

Георги Билюков

Катя Славова


Музика

Любен Полихронов


Изобразително изкуство

Ширин Хаджиева


Физическо възпитание и спорт

Величко Карабоюков

Веселин Вълчев

Иван Кръстев

Мария Темелкова

Марияна Благойевич


Помощен персонал

Митад Ферад

Вълчо Вълчев

Юксел Мюмюн

Сабрие Мустафа

Селвер Шериф

Нериман Мехмед

Шазие Мюмюн

Шазие Ибрям

Сурия Юмер

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/uchilishteto/kolektiv/