Връщане към УЧИЛИЩЕТО

Колектив

ДиректорДаниела Павлова
тел.: 0361/62817
e-mail: info-909107@edu.mon.bg
Заместник-директор УДПетър Димитров
Заместник-директор АСДИван Димов
Педагогически съветникСнежана Кузманова
ПсихологГалина Запартова
Главен счетоводителТатяна Гиздарскател.: 0361/62816
Завеждащ личен съставДияна Делчевател.: 0361/62817
Технически секретарЕлена Петровател.: 0361/62817
КасиерЗлатка Ивановател.: 0361/62816
ДомакинГюлай Наим
БиблиотекарГаля Младенова

Български език и литература

Емилия Владева-Бонева

Магдалина Маринова

Маргарита Маргаритова

Надежда Карагьозова

Нели Яръмбойкова

Рада Ангелова

Николина Мавродиева

Нешка Мечтанова

Станислава Иванова


Английски език

Динко Георгиев

Антония Борисова

Дора Тодорова

Елван Осман

Мая Петкова

Ралица Симитчиева

Петя Илиевска

Снежана Христова

Таня Маровска

Хюля Чобан

Юлия Станкова


Немски език

Ваня Костова

Галина Недялкова

Савина Русева

Гергана Инджова

Нигяр Наим

Радка Попгеоргиева

Несрин Салиф

Райна Запрянова

Анна Димитрова

Мила Георгиева

Италиански език

Нурай СадуловМатематика и Информационни технологии

Катерина Чавдарова

Маргарита Стамова

Мария Митрева

Радка Арнаудова

Милена Кьосева

Роман Христозов

Елена Петкова

Петър Димитров

Ангел Димитров


История и цивилизация

Диана Георгиева

Павлина Чавдарова

Ибрахим Ахмед

География и икономика

Анета Танкова

Роза Димитрова

Философски цикъл

Миглена Карагьозова

Марина Димова

Ангел Митрев


Биология и Химия

Елена Константинова

Здравка Дунгова

Иванка Янкулова

Нефие Садула


Физика и астрономия

Катя Славова


Музика

Ангел Чавдаров


Изобразително изкуство

Ширин ХаджиеваФизическо възпитание и спорт

Величко Карабоюков

Веселин Вълчев

Иван Кръстев

Мария Темелкова

Марияна Благойевич


Помощен персонал

Митад Ферад

Христо Демирев

Семра Юсеин

Юксел Мюмюн

Нериман Мехмед

Шазие Мюмюн

Шазие Ибрям

Кадрие Байрам

Шехрибан Ахмед

Сабрие Мустафа

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/uchilishteto/kolektiv/