Връщане към УЧИЛИЩЕТО

Обществен съвет

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Учебна година 2023/2024г.

Протокол №1 от заседание на Обществен съвет към ЕГ “Христо Ботев” гр. Кърджали 2023г.

Протокол №2 от заседание на Обществен съвет към ЕГ “Христо Ботев” гр. Кърджали 2024г.

Протокол №3 от заседание на Обществен съвет към ЕГ “Христо Ботев” гр. Кърджали 2024г.

Протокол №4 от заседание на Обществен съвет към ЕГ “Христо Ботев” гр. Кърджали 2024г.

Протокол №5 от заседание на Обществен съвет към ЕГ “Христо Ботев” гр. Кърджали 2024г.

Учебна година 2022/2023г.

Протокол №1 от заседание на Обществен съвет към ЕГ “Христо Ботев” гр. Кърджали 2022г.

Протокол №2 от заседание на Обществен съвет към ЕГ “Христо Ботев” гр. Кърджали 2023г.

Протокол №3 от заседание на Обществен съвет към ЕГ “Христо Ботев” гр. Кърджали 2023г.

Протокол №4 от заседание на Обществен съвет към ЕГ “Христо Ботев” гр. Кърджали 2023г.

 Учебна година 2021/2022г.

Протокол №1 от заседание на Обществен съвет към ЕГ “Христо Ботев” гр. Кърджали 2021г.

Протокол №2 от заседание на Обществен съвет към ЕГ “Христо Ботев” гр. Кърджали 2021г.

Протокол №3 от заседание на Обществен съвет към ЕГ “Христо Ботев” гр. Кърджали 2021г.

 Учебна година 2020/2021г.

Протокол №1 от заседание на Обществен съвет към ЕГ “Христо Ботев” гр. Кърджали 2020г.
Протокол №2 от заседание на Обществен съвет към ЕГ “Христо Ботев” гр. Кърджали 2020г.
Протокол №3 от заседание на Обществен съвет към ЕГ “Христо Ботев” гр. Кърджали 2020г.
Протокол №4 от заседание на Обществен съвет към ЕГ “Христо Ботев” гр. Кърджали 2020г.
Протокол №5 от заседание на Обществен съвет към ЕГ “Христо Ботев” гр. Кърджали 2021г.
Протокол №6 от заседание на Обществен съвет към ЕГ “Христо Ботев” гр. Кърджали 2021г.
Протокол №7 от заседание на Обществен съвет към ЕГ “Христо Ботев” гр. Кърджали 2021г.
 

Архив:

Протокол №8  от заседание на Обществен съвет към ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали – план прием 2019-2020
Протокол №7  от заседание на Обществен съвет към ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали
Отчет Обществен съвет 2017-2018
Протокол №6  от заседание на Обществен съвет към ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали
Протокол №5  от заседание на Обществен съвет към ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали
Протокол №4  от заседание на Обществен съвет към ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали
Отчет за дейността на обществения съвет към ЕГ “Христо Ботев”- гр.Кърджали
Протокол №3 от заседание на Обществен съвет към ПГПЧЕ „Христо Ботев“, гр. Кърджали
Протокол №2 от заседание на Обществен съвет към ПГПЧЕ „Христо Ботев“, гр. Кърджали
Протокол №1  от заседание на Обществен съвет към ПГПЧЕ „Христо Ботев“, гр. Кърджали
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/uchilishteto/obshtestven-savet/