Връщане към УЧИЛИЩЕТО

Обществен съвет

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Протокол №1  от заседание на Обществен съвет към ПГПЧЕ „Христо Ботев“, гр. Кърджали
Протокол №2 от заседание на Обществен съвет към ПГПЧЕ „Христо Ботев“, гр. Кърджали
Протокол №3 от заседание на Обществен съвет към ПГПЧЕ „Христо Ботев“, гр. Кърджали

Отчет за дейността на обществения съвет към ЕГ „Христо Ботев“- гр.Кърджали

Протокол №4  от заседание на Обществен съвет към ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали
Протокол №5  от заседание на Обществен съвет към ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали
Протокол №6  от заседание на Обществен съвет към ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали

Отчет Обществен съвет 2017-2018

Протокол №7  от заседание на Обществен съвет към ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали
Протокол №8  от заседание на Обществен съвет към ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали – план прием 2019-2020
Протокол №1 от заседание на Обществен съвет към ЕГ „Христо Ботев“ гр. Кърджали 2020г.
Протокол №2 от заседание на Обществен съвет към ЕГ „Христо Ботев“ гр. Кърджали 2020г.

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/uchilishteto/obshtestven-savet/