Връщане към Архив

ОП 2015

Процедура на договаряне без обявление с предмет: “Доставка на гориво за отопление, газьол със съдържание на сяра 0,001%(маркирано гориво за отопление) за отоплителния сезон на 2015/2016 година”

 

Уникален номер в регистъра на АОП: 01965-2015-0001

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк

 


Процедура на договаряне без обявление с предмет: „Доставка на гориво за отопление, газьол със съдържание на сяра 0,001%(маркирано гориво за отопление) за отоплителния сезон на 2015/2016 година”

 

Документация

Договори и споразумения по ОП

Плащания

  • Справки изплатени суми

Приключване и прекратяване

 

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/uchilishteto/profil-na-kupuvacha/%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d0%b2/%d0%be%d0%bf-2015/