Връщане към Архив

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (862819)

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) 2018
Възложител: Езикова гимназия “Христо Ботев” гр. Кърджали – /Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици /ПГПЧЕ/ “Христо Ботев” гр. Кърджали /предишно – Гимназия с преподаване на чужди езици /ГПЧЕ/ “Христо Ботев”/
Получен на: 14-08-2018
Номер на поръчката: 01965-2018-0001
Процедура: Договаряне
Име: Доставка на природен газ от краен снабдител за нуждите на Езикова гимназия Христо Ботев, гр. Кърджали
Описание: Доставка на природен газ от краен снабдител за нуждите на Езикова гимназия Христо Ботев, гр. Кърджали Горивото, предмет на доставка е за срок от 2 години или изчерпване на прогнозната стойност.

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/uchilishteto/profil-na-kupuvacha/%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d0%b2/%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b7%d0%be%d0%bf/