Връщане към Архив

Решение за прекратяване на процедура

Решение за прекратяване на процедура на избор с публична покана за избор на изпълнител с предмет „Доставка на оборудване и обзавеждане за дейностите по проект BG05M2OP001-3.0020239 „Приятели”.

 

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/uchilishteto/profil-na-kupuvacha/%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d0%b2/%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0/