Ден на грамотността в ГПЧЕ „Христо Ботев“

IMG_5497Преди пролетната ваканция ботевци бяха поставени в изпитна ситуация, проверяваща грамотността им

Инициативата „Ден на грамотността“ е част от проявите, свързани с реализирането на Националната програма за владеене на книжовния български език, по инициатива на ръководството на гимназията и учителите по български език и литература. Денят  на грамотността в ГПЧЕ „Христо Ботев“ бе с посланието: Обич и отговорно отношение към езика – израз на самочувствие и път към успешна социална реализация и е насочен към учениците от девети, десети и единайсети клас. Те демонстрираха своите познания в няколко типа задачи, свързани с уменията за разбиране, осмисляне, анализ на информация от различни източници и прилагането на езиковите норми. Последната задача провери умението на учениците от трите випуска за създаване на текст по поставена тема от учебното съдържание за съответния клас.

В по-сложна ситуация попаднаха зрелостниците. Два месеца преди участието им в ДЗИ, за тях бе организирана и проведена традиционната пробна матура по български език и литература, която продължи четири часа, при пълна анонимност и обстановка,  идентична с реалното провеждане на Държавните зрелостни изпити. По този начин учениците от 12. клас, по идея на ръководството на гимназията и учителите по български език и литература, имат възможност да проверят нивото на своите знания, да се измерят във времето на провеждане на изпита и да се съобразят с изискванията за представяне на отговорите си. След проведените тестове учителите по български език и литература ще изготвят качествен и количествен анализ на резултатите, за да диференцират работата си в посока отстраняване на типичните грешки.

Продължава и осъществяването на връзка с родителската общност, която получава информация за училищния живот от сайта на гимназията и се приобщава към поредицата инициативи, посветени на грамотността. Периодично в рубриката „Знай българския език, бъди грамотен!“ се актуализират езиковите задачи. Там всеки желаещ може да провери знанията си по български език и да стане част от тази национална програма на Министерството на образованието и науката.

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0-%d0%b3%d0%bf%d1%87%d0%b5-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b1%d0%be/