ДОКУМЕНТАЦИЯ

Учебни планове 2022-2023

Правилник на гимназията

Програма за здравно, екологично, гаржданско образование 2022-2023

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2022- 2023

Правилник за вътрешния трудов ред 2022-2023

План за контролната дейност 2022-2023

План на ПС 2022-2023

Правилник за дейността на ЕГ “Христо-Ботев”- Кърджали-2022-2023

ПЛАН БДП 2022-2023

ОТЧЕТ стратегия 2021-2022

Организация на учебния ден за 2022-2023 учебна година

Мерки за повишаване на качеството 2022-2023

Програма за приобщаване на уязвими групи 2022-2023

Годишен-план 2022-2023

План за противодействие на тормоза и насилието 2022-2023

Вътрешни правила за работна заплата – 2022 от 1.9.2022г.

Етичен кодекс 2022-2023

Инструктаж за сигурността и пропускателния режим в сградата 2022-2023

План за квалификационна дейност за учебната 2022/2023 година

Стратегия-2020-2024

Правилник за ОБУВОТ 2022-2023

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/dokumenti/