Връщане към ОБУЧЕНИЕ

Самостоятелна форма на обучение

 

Формите на обучение в ЕГ „Христо Ботев“ – Кърджали са:

  1. Дневна (присъствена), която се провежда съгласно училищния учебен план;
  2. Самостоятелна (неприсъствена), в която учениците се подготвят самостоятелно, съгласно училищния учебен план.
  3. Условия за обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение, съгласно Правилник за дейността на училището за учебната 2021/2022 година

Графици за самостоятелна форма на обучение сесия Юли 2021/2022 учебна година

-Берна Гюлюстан
-Ахмед Ахмед
Джансу Мустафа
Желязко Христов

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/obuchenie/sp/