Връщане към ОБУЧЕНИЕ

Самостоятелна форма на обучение

 

Формите на обучение в ЕГ „Христо Ботев“ – Кърджали са:

  1. дневна (присъствена), която се провежда съгласно училищния учебен план;
  2. самостоятелна (неприсъствена), в която учениците се подготвят самостоятелно, съгласно училищния учебен план.

Условия за обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение, съгласно Правилник за дейността на училището за учебната 2021/2022 година

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/obuchenie/sp/