Връщане към ОБУЧЕНИЕ

Самостоятелна форма на обучение

 

Формите на обучение в ЕГ “Христо Ботев” – Кърджали са:

  1. Дневна (присъствена), която се провежда съгласно училищния учебен план;
  2. Самостоятелна (неприсъствена), в която учениците се подготвят самостоятелно, съгласно училищния учебен план.
  3. Условия за обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение, съгласно Правилник за дейността на училището за учебната 2023/2024 година

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/obuchenie/sp/