ЕГ „ХРИСТО БОТЕВ“ ПОСРЕЩНА ГОСТИ ОТ ФРАНЦИЯ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

На посещение в Езикова гимназия „Христо Ботев“ бяха представители на Академията на Гренобъл, която е координатор по проект TERAPI 2 (Територия за иновативно обучение) със заглавие „Да бъдем смели! Работни колективи за по-добра подкрепа на промяната“ в рамките на програма Еразъм+ с партньори от Италия, Гвиана и островите Сен Пиер и Микелон.

Включването на гимназията в проекта стана възможно след усилена кореспонденция на преподавателя Нурай Садулов с Френския институт в София и с Академията на Гренобъл.

Реално стартът бе даден в края на месец ноември 2022 г., когато представителите на партньорите се събраха в гр. Шамбери, Франция и обсъдиха въпроси, свързани със сформирането на работните екипи във всяка една територия, както и идеи за конкретни дейности.

Проектът има за цел да се стимулира нова динамика, да се установят солидни партньорски отношения, да се обединят различни екипи, да се изгради и поддържа колаборативен и трансдисциплинарен подход, насочен към укрепване на ролята на училището чрез извършване на изследователска работа, за да се намалят неравенствата в обучението в мултикултурна среда като се намерят решения за по-добра грижа за учениците и развитие на техните умения.

Гостите проведоха среща с директора на гимназията, госпожа Даниела Павлова, и с учителите, които ще работят по този проект.

Предвижда се в края на месец май да се проведе едноседмичен семинар във Франция.

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d0%b5%d0%b3-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%84/