КОГАТО УЧИЛИЩЕТО ФОРМИРА АНГАЖИРАНИ, АКТИВНИ МЛАДИ ХОРА!

             На 24 март  в ЕГ „Христо Ботев“  се  проведе необичаен час по химия.

Часът беше посветен на  Световния ден на водата – 2022г. Мотото тази година е „Подземни води – да направим невидимото-видимо”. В часа гостуваха седмокласници от ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – Кърджали и ОУ „Н.Й.Вапцаров“, с. Рани лист.

С голямо желание, леко и непринудено, на високо научно ниво, забавно и атрактивно учениците сътвориха цял спектакъл: презентации за същността на водата, значението й за човека и природата; собствени и превеждайки ги от английски, опитни постановки и експерименти за рН на различни препарати, употребявани в бита; на разтвори и влиянието им, като резултат от човешката дейност за замърсяване на подпочвените води.

Учениците от 9А и 9Е клас с ентусиазъм се изявиха като млади химици, увличаха и включваха и гостите в часа. Сякаш в познавателна игра разкриха подчертан научен интерес  и богати знания с практико-приложен характер.

Новият кабинет по химия в училището – уютен, богато оборудван и снабден с всичко необходимо за модерен, учебен процес – специална мебелировка, опитна стъклария, богат набор от реактиви, молекулни модели, карти и нагледни материали, стана невероятна сцена за младите химици.

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%b5%d1%82%d0%be-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8/