“Кръгла маса” по проблемите за младежката заетост и безработица в ПГПЧЕ „Христо Ботев” – гр. Кърджали

29112016През изминалата седмица учениците от ПГПЧЕ „Христо Ботев“ имаха възможност да  обсъдят на кръгла маса проблемите на „младите работещи“ с представители на   значими  обществени    институции в град Кърджали –   Инспекцията по труда и Бюрото по труда. Срещата беше организирана във връзка с осъществяването на дейностите в гимназията по проект „Моето второ семейство“, финансира   по Програмна за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при които се  отчитат и надграждат силните страни на детето на ФРГИ , с финансовата подкрепа на фондация „ОУК”.

Първа към младите  се обърна директора на    Центъра за кариерно развити  г-жа Яна Илиева. Тя много бързо успя да грабне вниманието на учениците с подходяща информация за функциите и дейностите на центъра, с неговите консултантски и посреднически  услуги.   Разказа накратко за възможността как да се открият   най-подходящите   области на образование и обучение . Чрез различни обучителни материали младите хора могат да разберат кои са най-подходящите за тях професии, както и да открият информация за работни позиции и работодатели. И най-важното – да се подготвят да кандидатстват така, че да бъдат назначени и да започнат работа.

Ботевци получиха от г-н Момчил Момчилов, експерт в Бюрото по труда подробна информация за  възможностите на местния бизнес и свободните работни места в региона, за търсенето и предлагането на работа, както и информация за различните младежки програми за заетост. Посочени бяха и конкретните стъпки, които трябва да предприемат  нуждаещите се от работа, необходимите документи, които трябва да се подготвят и на какви обезщетения имат право при безработица.

Особен интерес събуди разговорът с представителите на Инспекцията по труда. Г-жа Елица  Момчилова, главен инспектор и г-жа Лейля Аптула,  старши юристконсут в Инспекцията разясниха подробно разликите между трудов и граждански договор, защо трябва винаги да се изисква сключването на договор, кои са компонентите на договор. Интерес от страна на учениците бе проявен към   Кодекса на труда, както и възможността за работа на непълнолетните лица и условията за издаване на разрешително за работа на лица от 16 до 18 годишна възраст. Разговаря се по теми за  продължителността на работния ден, за заплащането и осигуровките, за видовете  дейности, които могат да извършват като  непълнолетни работещи и забранените такива. Учениците бяха посъветвани винаги да  се запознават  с правата и задълженията си  на пазара на труда и   да се обръщат към Инспекцията в случай на некоректност от страна на работодателите.

От своя страна  младежите разказаха в неформален разговор за работата а новосъздадената Ученическа агенция по заетостта,която става все по- популярна сред гимназистите. Те получиха от гостите обещание за пълно съдействие при възникване на  въпроси и проблеми и за конкретни дейности, ако са необходими в помощ на работата им по проекта.

Като резултат от проведената Кръгла маса  са предвидени посещение в Инспекцията по труда и  Бюрото по труда, за да могат учениците практически да се запознаят с работата на институциите и ползата от взаимен диалог с тях.

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d0%ba%d1%80%d1%8a%d0%b3%d0%bb%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5/