„Месец на професиите” в ГПЧЕ „Христо Ботев” – гр. Кърджали

DSC_0421През месец април учениците от ГПЧЕ „Христо Ботев” имаха възможността да се срещнат с различни вдъхновяващи истории за кариера. Инициативата „Месец на професиите” се осъществи в рамките на проекта „Моето второ семейство”, по Програмата за детско и младежко развитие, основаваща се на подхода, при който се развиват и надграждат силните страни на децата, по програма на ФРГИ, с финансовата подкрепа на фондация „ОУК”.

Нестандартната инициатива се реализира на училищна територия, благодарение на отличното сътрудничество между ръководството,бродителската общност и обществеността в град Кърджали. За работата по проекта се изисква само добра организация, желание, ангажираност и съпричастност към училищния живот. Основната идея включва участието на родители, бивши възпитаници и хора, с популярни професии, които да разкажат от първо лице за професионалната си реализация, специалността, която са завършили, трудностите и проблемите в ежедневието, ангажираността, заплащането и нуждата от пълно отдаване на професията.

Как се става инженер и има ли реализация в Кърджали тази професия? Независима ли е  Съдебната система? Каква е новата мода в изработването на златни бижута? Какво е естеството на работа на системните администратори? Нужна ли е лична преценка при изготвянето на материал за медиите? Спазва ли се Хипократовата клетва? Как се става член на Камарата на архитектите? Какво е нужно, за да се отвори аптека в България? Каква е йерархията в отдел ” Криминалистика”? Колко бързо смята счетоводителят? Учениците използваха срещите с професионалистите, за да зададат тези и други въпроси, както и да споделят бъдещите си планове с хората, които вече са минали по пътя на трудовата реализация. След разговорите някои от младежите получиха и покана за провеждане на летни стажове.

посещение в ЦКОВзимането на решение за бъдещето е трудна и отговорна задача.Чрез тази инициатива се цели по-лесно ориентиране на младежите при избора на професия в областта на медицината, правото, компютърните технологии, архитектурата, предприемачеството и икономиката. В тази връзка възпитаници на Езиковата гимназия посетиха и Центъра по кариерно ориентиране в областния град като успяха да разгледат с кариерните консултанти „Различните кариерни пътеки” и да дискутират филма „Потомственият избор на професии”.

Чрез дейностите по проекта „Моето второ семейство” екипът цели да създаде възможност за ранно професионално ориентиране на младежите, да стимулира силните страни на всеки един, да насърчи съзнателния избор на професия, която носи удовлетворение, да допринесе за решаването на значими обществени проблеми и да спомогне за превръщането на Кърджали и България в достойно място за реализация.

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d0%bc%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%86-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d0%b8%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b3%d0%bf%d1%87%d0%b5-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be/