„Най-добрият отпадък е този, който не се произвежда“

Waste_Reduction

Ботевци отбелязаха Европейската седмица за намаляване на отпадъците

 

Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) е общоевропейска инициатива, която цели да повиши информираността за дейностите свързани с правилното управление на ресурсите и отпадъците. С нея се насърчават различните публични органи, частни компании, гражданското общество, както и отделните граждани, да се включат и допринесат за осъществяване на информационни кампании, дни за почистване и други дейности, свързани с намаляването на отпадъците. Учениците от ГПЧЕ „Христо Ботев” също взеха участие в това мероприятие. Класните ръководители на VIII, IX и X клас посветиха часа на класа именно на това, да запознаят децата с  проблема за управление на отпадъците и тяхната  повторна употреба.

Всяка година се предлага форма на поредица от действия, насочени към конкретни теми, свързани с предотвратяване на образуването на отпадъците. Именно през 2015 година темата е “Дематериализация – Да правим повече с по-малко!”.  Община Кърджали, заедно с подкрепата на Немското посолство, организира еко-фестивала „Зелена вълна 21 век“, в който участваха ботевци от 11 и 12 клас, немски паралелки. Те имаха възможността да изгледат документалния филм „Taste the waste“/„Вкуси боклука“ на германския режисьор Валентин Турн, който беше посветен на проблема с изхвърляната в огромни количества храна. Проблемът с огромните количества изхвърляна храна е глобален и решението му би трябвало да се търси от всички нас.

Отново в духа на еко-фестивала отборът по гражданска защита и оказване на първа помощ на ГПЧЕ „Христо Ботев“ взе участие  в практическото занятие „Действие на силите от единната спасителна система при ликвидиране на пожар с отделяне на отровни химически вещества. Спасяване и оказване на първа помощ на пострадали“. Учениците научиха много нови неща и придобиха нови умения за действия по време на пожар.

Във фоайето на гимназията бе представена  презентация, посветена на Световната седмица за намаляване на отпадъците, подготвена от ученици под ръководството на учителите по природни науки. Целта беше да се уведомят учители и ученици за действията, които трябва да се предприемат, за да се привлече общественото внимание, да се повищи информираността относно нуждата от намаляване на отпадъците, които произвеждаме. Отново в рамките на еко-феста представител на фирма „Булекопак“ се срещна с ученици от две паралелки във випуск VIII и представи инициатива за разделното събиране на отпадъци. Децата се запознаха с действия, които могат да предприемат, за да спомогнат за сортирането и рециклирането на отпадъците. Беше организирана и викторина, в която децата участваха с голямо удоволствие и интерес, а отговорите на най-добрите бяха наградени със специални награди.

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%be%d1%82%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d1%8a%d0%ba-%d0%b5-%d1%82%d0%be%d0%b7%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%b9%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b5-%d1%81/