ПОКАНА до всички родители на ученици от ПГПЧЕ „Христо Ботев“ гр. Кърджали

Уважаеми родители,

 

Каним Ви на родителски срещи за избор на представители от всяка една паралелка за участие в събрание за учредяване на Обществен съвет към ПГПЧЕ „Христо Ботев“ гр. Кърджали.

Срещите ще се проведат, както следва:

  1. Випуск VIII клас – на 10.11.2016г. от 17:00 часа – Кабинети на 3ти етаж
  2. Випуск IX клас – на 10.11.2016г. от 18:00 часа – Кабинети на 3ти етаж
  3. Випуск X клас – на 10.11.2016г. от 18:30 часа – Кабинети на 1ви етаж
  4. Випуск XI клас – на 11.11.2016г. от 18:30 часа – Кабинети на 3ти етаж
  5. Випуск XII клас – на 11.11.2016г. от 18:30 часа  – Кабинети на 1ви  етаж

 

Дневен ред на срещите:

Избор на представител за участие в събрание за учредяване на Обществен съвет към ПГПЧЕ „Христо Ботев“ гр. Кърджали.

 

Информация за правомощията на Обществения съвет можете да намерите в публикувания на интернет страницата на училището www.botev-kardzhali.com „Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата“ – глава трета.

 

 

ДИРЕКТОР:      /п/

/Йорданка Чавдарова/

 

 

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be-%d0%b2%d1%81%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%be/