Ученически конкурс за есе на тема “Докосвам се до теб, училище”

writing_sidebar
ПО ПОВОД МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА УЧИТЕЛЯ И ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

ръководството на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Христо Ботев“ – град Кърджали,
ОБЯВЯВА
ученически конкурс за есе на тема
„Докосвам се до теб, училище“

 

 

Изисквания за есето:

До две печатни страници.

 

Критерии за оценяване на есето:

 

  • Недвусмислено изразяване на лична позиция, провокирана от поставения проблем;
  • Ясно формулирана теза, която съответства на зададената тема;
  • Логическа последователност;
  • Солидна аргументация;
  • Актуални примери;
  • Изведени обобщения и препоръки;
  • Владеене и прилагане на езиковите норми;
  • Подходящи цитати и позовавания.

 

Срок за предаване на есетата: 20.10. 2016 година.

 

Комисия за оценяване на есетата:

Р. Калайджиева, Р. Ангелова, М. Mаргаритова – учители по български език и литература.

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b5%d1%81%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%be/