138 педагози ще се обучават как да работят с малцинствата в проект за 234 хил. лева

138 учители, директори и образователни медиатори от ПГИ „Алеко Константинов“, ЕГ „Христо Ботев“ и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ в Кърджали ще преминат обучение за работа в мултикултурна среда. По време на специализираните дейности те ще усвояват нови знания и умения за комуникация с децата от различните етнически общности и ще търсят ефективен подход за заздравяване на връзката между училището и техните семейства.

Обучението е по проект за обогатяване на компетенциите на педагозите, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. и изпълняван от сдружение „ОМЕГА“ в партньорство с ПГИ „Алеко Константинов“, ЕГ „Христо Ботев“ и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“. Общата стойност на проекта е 233 987,04 лв, срокът  на изпълнение – 30 месеца. Целта е да бъдат създадени оптимални условия за социализация и развитие на способностите на всеки ученик в мултикултурна среда. Потребността от подобни специфични умения стана особено осезаема  в условията на пандемия и социална изолация, когато педагозите трябва да прилагат адекватен подход към децата от различните етноси, дори и извън обичайната учебна среда.

Към статията в rodopi24

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/138-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b7%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8f/