„ЕГ „Христо Ботев“, гр.Кърджали – партньор в проект „Обогатяване на компетентностите на педагогическите специалисти от образователни институции на град Кърджали чрез участие в обучения за работа в мултикултурна среда“

„ЕГ „Христо Ботев“, гр.Кърджали – партньор в проект BG05M2OP001-3.017-0019 „Обогатяване на компетентностите на педагогическите специалисти от образователни институции на град Кърджали чрез участие в обучения за работа в мултикултурна среда“,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.“

Оперативна програма: Наука и образование за интелигентен растеж

Приоритетни оси: Образователна среда за активно социално приобщаване

Наименование на процедура: „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“

Бенефициент: Сдружение „ОМЕГА“ и партньори ПГИ „Алеко Константинов“, ЕГ „Христо Ботев“ и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, гр. Кърджали

Обща стойност: 233 987,04 лв., от които 198 888,98 лв. европейско и 35 098,06 лв. национално съфинансиране

Срок на изпълнение: 30 месеца

Кратко описание на проекта:

Проектът предвижда идентифициране на нуждите на училищата партньори от подобряване на работата в мултикултурна среда, изготвяне на анализ на нуждите и план за обучения. На базата на анализа ще бъдат организирани и проведени обучения за педагозите за работа в мултикултурна образователна среда.

Целева група по проекта са 138 учители, директори и образователни медиатори от ПГИ „Алеко Константинов“, ЕГ „Христо Ботев“ и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“.

Проектът цели обогатяване на професионалните компетентности на учители и директори с нови знания и умения за управление на мултикултурна среда, така че да се създадат оптимални условия за социализация и усвояване на знания за всеки ученик. В подкрепа на тази цел образователните медиатори ще разширят знанията си за междукултурно общуване, което ще им помогне да подобряват връзката между училището и семейството на учениците от различни етноси.

Потребността от тези специфични нови знания стана особено силна в условията на пандемия и социална изолация, когато педагозите трябва да успяват да намират успешен подход към децата от различните етноси, дори и извън обичайната учебна среда.

Проектът ще удовлетвори потребностите на ЦГ от получаване на знания за съвременни подходи и методи за работа в мултикултурна среда. Придобитите компетентности ще помогнат на педагогическите специалисти да изграждат в учебните заведения среда на толерантност и да гарантират правото на равен достъп до образование на всички ученици.

В резултат 138 лица ще преминат през специализирани обучения, даващи им нови знания, методи и подходи за мултикултурна комуникация и ефективно управление на мултикултурната среда.

Дейности:

Идентифициране на нуждите на училищата партньори по проекта от подобряване на работата в мултикултурна среда, изготвяне на анализ на нуждите и план за провеждане на обучения

Организиране, провеждане и участие на учители и директори в обучения за работа в мултикултурна среда

Организиране, провеждане и участие на образователни медиатори в обучение за работа в мултикултурна среда.

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d0%b5%d0%b3-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b2-%d0%b3%d1%80-%d0%ba%d1%8a%d1%80%d0%b4%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d1%8c%d0%be%d1%80/

БОТЕВЦИ ЧЕСТВАТ 173-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ХРИСТО БОТЕВ

На Богоявление ученици и учители от Езиковата гимназия отбелязват рождението на  великия поет и революционер

Инициативата е част от 100-те дейности, включени в програмата, посветена на 100-годишнината на Гимназия „Христо Ботев“ град Кърджали

Спазвайки традицията, учениците и учителите от Езиковата гимназия „Христо Ботев“ отбелязват 173-годишнината от рождението на Христо Ботев, призван да бъде български учител, поет, публицист и революционер и с делото си да се превърне във въплъщение на българската съвест, учител по свобода и вместилище на непоколебимия български дух.

Независимо от дистанцията на времето Ботев сочи посоката, която ние, неговите потомци, трябва да следваме, за да бъдем достойни хора  и днес повече от всякога е необходимо да се вслушаме отново в неговите думи и да осмислим  посланията му!

Сто седемдесет и три години! Сега времето е друго. Ние, самите, сме други… Сякаш потънали в безвремие, мислим само за дребното си съществуване, живеем „ден за ден”, стремим се да имаме  колкото се може повече и забравяме, че по-важното е да бъдем!

За да отбележат рождението на великия български гений представители на Ученическия съвет, гвардейци и учители участваха в церемония по поднасяне на венец пред паметника на великия българин в двора на Гимназията.

Със специално подготвен поетически рецитал, възпитаниците от випуск 10 клас отбелязаха годишнината. В сайта на Езиковата гимназия „Христо Ботев“ десетокласниците Елица Караусева, Елина Младенова, Дилек Алиева, Ива Невелинова, Даная Римпопова, Емилиян Боев, Илияна Трингова, Теодора Янгьозова, Мустафа Идриз и Ивана Колева  организирани и подпомагани от своите учители Диана Георгиева, Нели Яръмбойкова, Надежда Каргьозова  и ръководителя на училищния радио клуб Христо Момчев изнесоха онлайн рецитал. Словата на великия български поет изпълниха Интернет пространството и вдъхновиха младите хора да изкажат своето отношение към делото и подвига  му.

За днешния ден часовете по история и цивилизации също бяха  посветени на годишнината от рождението на Христо Ботев. С онлайн урок по родолюбие,  и авторски есета, презентации, реферати и стихотворения учениците  от 10 и 11.  клас  заедно с  госпожа Ширин Хаджиева, учител по история,  почетоха живота и делото на великия българин. На онлайн уроците присъства и госпожа Даниела Павлова – директор на Езиковата гимназия „Христо Ботев“, която поздрави учениците за креативността и таланта и пожела нови творчески успехи на младите ботевци.

Днешният празничен ден бе озарен от историческата виртуална разходка и поетическия талант на учениците, с което за пореден път доказаха, че са достойни Ботеви потомци.

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b2%d1%86%d0%b8-%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82-173-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5/

Рецитал на ЕГ „Христо Ботев“ по случай рождението на Ботев

Инициативата е част от 100-те дейности, включени в програмата, посветена на 100-годишнината на Гимназия „Христо Ботев“ град Кърджали

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b3-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b2-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b9-%d1%80%d0%be/

Ние, Ботеви потомци 2021

Инициативата е част от 100-те дейности, включени в програмата, посветена на 100-годишнината на Гимназия „Христо Ботев“ град Кърджали

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bc%d1%86%d0%b8-2021/

Съобщение

Честита Нова 2021 година!
Да е здрава, мирна и спокойна!


Желаем на всички ученици, учители и родители много здраве, късмет и успехи!


Ръководството на Ег „Христо Ботев“ гр. Кърджали уведомява всички свои ученици, учители и родители, че според заповед РД-093610 от 31.12.2020г. обучението за учениците  за периода 04.01.2021г до 31.01.2021г. ще се провежда в електронна среда.

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d1%81%d1%8a%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-16/

Коледен концерт 2020

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5%d1%80%d1%82-2020/

С онлайн предаване по радио Кърджали ботевци изпращат 2020 година

Повече от десет години членовете на Клуб „Публична реч работят в партньорство с журналистите от  Радио Кърджали. По този начин те се запознават с тънкостите на журналистическата професия и печелят почитатели със своите статии, отразяващи живота в Гимназията.

„Здравейте уважаеми слушатели на Общинско радио Кърджали.“ Тези думи отново прозвучаха в предколедното издание на младежкото предаване „Твоят час“, подготвено  от младите репортери за  многобройните слушатели на Общинско радио Кърджали.

Чрез рубриките в предаването „Успешни в знанието“, „Таланти“ и „Креативност и проекти“ младежите разказват за инициативите в училище през изминалите месеци на учебната Ковид 2020-2021 година.  Най-добрите приятели на младите журналисти са ръководителят на клуба Надежда Карагьозова, главният редактор Мария Каменова, Павел Тенчев и Илия Илиев  – екипът професионалисти на Общинско радио Кърджали. Чуйте какво са подготвили за Вас с пожелания за здраве, топлина в сърцата и вяра в утрешния ден!

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d1%81-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%be-%d0%ba%d1%8a%d1%80%d0%b4%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b1/